Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista


Komenda Miejska Policji w Opolu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 116606

Warunki pracy


 • praca przy monitorze ekranowym w pomieszczeniu biurowym w warunkach normalnych

 • budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • wykonywanie w Komendzie Miejskiej Policji i podległych jednostkach organizacyjnych zadań Inspektora Ochrony Danych
 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonywania z art. 35 RODO
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosowanych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia
 • prowadzenie ewidencji użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych KMP w celu przetwarzania danych SIS/VIS
 • współpraca z organem nadzorczym
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań.
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii przetwarzania oraz rejestru naruszeń ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu i podległych jednostkach.
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz stosowane środki organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych.
 • sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów wewnętrznego kierowania w zakresie ochrony danych osobowych.
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku wystąpienie nieprawidłowości i incydentów dotyczących naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych oraz proponowanie działań przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 • koordynowanie, realizowanie i nadzorowanie procesu udostępniania informacji publicznej. Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie przygotowania dokumentacji opisującej.
 • realizowanie zadań związanych z badaniami ankietowymi w Policji prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne, w tym: opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na realizację badania wśród funkcjonariuszy i pracowników KMP w Opolu i jednostek podległych, prowadzenie ewidencji badań realizowanych na terenie KMP w Opolu.
 • współpracowanie z Pełnomocnikiem OINiBI KMP w Opolu oraz pracownikami OŁiI KMP w Opolu pod kątem przestrzegania procedur zawartych w Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych stosowanych w KMP w Opolu i jednostkach podległych. Obsługa ePUAP.
 • Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Dbanie o przestrzeganie tajemnic prawnie chronionych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Kierownik robót elektrycznych

  JL Sp. z o.o.
  opolskie/

  Opis stanowiska: Sporządzanie obmiarów, kalkulacji, kosztorysów, ofert, Kontakt z klientem, Współpraca z projektantami, producentami, dostawcami, podwykonawcami, Optymalizacje techniczne oraz cenowe, Organizowanie i koordynacja prac na budowie...
  Dodane: dzisiaj

  Kierownik robót sanitarnych

  JL Sp. z o.o.
  opolskie/

  Opis stanowiska: Sporządzanie obmiarów, kalkulacji, kosztorysów, ofert, Kontakt z klientem, Współpraca z projektantami, producentami, dostawcami, podwykonawcami, Optymalizacje techniczne oraz cenowe, Organizowanie i koordynacja prac na budowie...
  Dodane: dzisiaj

  Mechanik

  Emtor Spółka z o.o.
  opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

  Oferujemy profesjonalne przeszkolenie i wdrożenie na stanowisko technika wózków widłowych - praca mobilna w siedzibie klienta, wyjazdy w promieniu 100 km od każdej lokalizacji. Główne zadania na stanowisku: Prowadzenie okresowych przeglądów...
  Dodane: dzisiaj

  Magazynier w Dziale Technicznym (bez doświadczenia)

  Silva Sp. z o.o.
  opolskie/ Strzelce Opolskie

  Zadania na stanowisku: Praca na magazynie części zamiennych i materiałów do pojazdów i maszyn m. in. samochody ciężarowe, ładowarki, wózki widłowe Przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu Prowadzenie ewidencji w systemie Kontrolowanie...
  Dodane: dzisiaj