Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy specjalista


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 116871

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, drukarka, ksero, skaner, niszczarka) oraz praca w terenie. Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach oraz z obsługą klientów zewnętrznych. Zagrożenie korupcją. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. Krajowe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną (zewnętrzną i wewnętrzną), w tym przeprowadza analizę przyczyn podjęcia i prawnych uwarunkowań przeprowadzenia kontroli, opracowuje projekty programów kontroli oraz ustala i dokumentuje stan faktyczny w zakresie działalności kontrolowanych podmiotów, w celu dokonania oceny zgodności tej działalności z przepisami
 • oceniania zgodności kontrolowanej działalności z przepisami prawa, w tym przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych, następnie wystąpienia pokontrolne, a także projekty sprawozdań z kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego szczebla powiatowego, oraz komórek organizacyjnych WINB, w celu przedstawienia kontrolowanym podmiotom ocen badanej działalności wraz z ustaleniami kontroli, na których zostały one oparte
 • nadzoruje działalność organów nadzoru budowlanego pierwszej instancji, w tym poprzez podejmowanie czynności wyjaśniających i przygotowywanie projektów pism regulujących zagadnienia będące przedmiotem nadzoru, w celu zapewnienia prawidłowego działania tych organów lub dostarczenia informacji na temat ich działalności,
 • monitoruje realizację zaleceń i wniosków z przeprowadzonych kontroli w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności kontrolowanych podmiotów,
 • bierze udział w ewidencjonowaniu danych z przeprowadzonych kontroli działalności organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego, w celu dostarczenia informacji w zakresie prawidłowości działania tych podmiotów, w szczególności pod kątem określenia czynników ryzyka mających negatywny wpływ na tą działalność,
 • opracowuje analizy działania oraz sporządza informacje o wynikach kontroli, w celu ich wykorzystania przez OWINB w sprawowaniu nadzoru nad kontrolowanymi organami lub/i w procesie zarządzania jednostką,
 • przygotowuje projekty rocznych planów kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego stopnia podstawowego i kontroli wewnętrznej, oraz sprawozdań z wykonania tych planów w celu zaplanowania pracy na rok następny oraz dostarczenia informacji na temat wyników działalności kontrolnej, a także sporządza okresowe pomiary realizacji zadań i celów Oddziału Kontroli i Nadzoru na potrzeby planowania i sprawozdawczości budżetu w układzie zadaniowy,
 • udziela informacji publicznej w zakresie wykonywanych obowiązków, w celu zapewnienia dostępu do tego typu informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze lub administracyjne lub techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administarcji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego, jak również związane z nimi przepisy wykonawcze, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań
 • Umiejętność zarządzania informacją
 • Umiejętność organizowania i planowania pracy
 • Komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia i argumentowania
 • Nieposzlakowana opinia
 • kreatywność i umiejętność podejmowania decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Przedstawiciel Handlowy ds. pomp ciepła

  LGF Energy
  opolskie/

  Twój zakres obowiązków: Obsługa klientów przekazanych przez Spółkę- jeździsz na spotkania, które są już umówione przez nasz działa Call Center. Twoim zdaniem jest tylko finalizowanie sprzedaży Sprzedaż pomp ciepła Prowadzenie...
  Dodane: dzisiaj

  Junior Menedżer Obszaru Sprzedaży

  Allianz Sp. z o.o.
  opolskie/ Opole

  U nas otrzymasz: Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (wsparcie finansowe, prowizje, premie i inne) - masz realny wpływ na wysokość dochodów. Jasną ścieżkę kariery – rozwiniesz się w kierunku samodzielnego menedżera. Uczestnictwo...
  Dodane: dzisiaj

  Mechanik samochodowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
  opolskie/ Gierałcice

  Do zadań zawodowych mechanika samochodowego będzie należała obsługa konserwacja oraz naprawa pojazdów samochodowych używanych i w transpocie drogowymtzn samochodow ciężarowcyh. Podstawowym zadaniem mechanika będzie przegląd samochodów,...
  Dodane: dzisiaj

  Mechanik samochodowy

  Młodzieżowe Centrum Kariery Olesno
  opolskie/ Olesno

  Realizacja zleceń serwisowych; Diagnozowanie i naprawa samochodów ciężarowych i osobowych; Wymiany eksploatacyjne (filtry, płyny, oleje i części); Utrzymanie porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń. Wymagania inne:...
  Dodane: dzisiaj