Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle
Ogłoszenie o naborze Nr 117015

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca o charakterze administracyjno-biurowym,

 • zagrożenie korupcją,

 • praca w terenie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek pięciokondygnacyjny bez windy;

 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze;

 • przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych;

 • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • oświetlenie sztuczne i naturalne;

 • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;

 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrolę podatkową u podatnika, płatnika lub inkasenta w celu ustalenia czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Analizuje posiadane przez podatnika dokumenty, prowadzi postępowania dowodowe w celu ustalenia stanu faktycznego, gromadzi materiał dowodowy w celu późniejszego wykorzystania go w postępowaniu podatkowym, dokumentuje czynności kontrolne, w tym sporządza protokoły z kontroli
 • prowadzi postępowania podatkowe w celu wydania decyzji lub postanowienia w sprawach podatkowych. Prowadzi postępowania dowodowe w celu ustalenia stanu faktycznego, dokumentowanie czynności dokonanych w trakcie postępowania, w tym sporządza protokoły z przesłuchania świadków, oględzin itp., analizuje zgromadzony materiał dowodowy w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie. Prawnopodatkowo analizuje protokoły z kontroli celem ustalania skutków podatkowych złożonych przez kontrolowanych korekt deklaracji
 • na bieżąco prowadzi wymagane ewidencje/rejestry w celu zapewnienia kompletności danych w nich zgromadzonych oraz rzetelności sporządzanych na ich podstawie sprawozdań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu: - podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - podatku od towarów i usług - podatku od spadków i darowizn - podatku od czynności cywilnoprawnych - Ordynacji podatkowej - ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Robotnik budowlany

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
opolskie/

Siedziba Spółki: Warszawa ul. Modlińska 17 Miejscem pracy są budowy realizowane przez Spółkę na terenie całego kraju Na tym stanowisku wymagamy od Ciebie: umiejętności organizacji pracy, komunikatywność, sumienność i...
Dodane: dzisiaj

Operator ładowarki

Silva Sp. z o.o.
opolskie/

Praca stacjonarna w Dobroszycach k. Oleśnicy - wsparcie w relokacji Zadania na stanowisku: Załadunek i rozładunek surowca drzewnego Dbanie o stan techniczny pojazdu Obsługa rębaka na placu Oczekujemy: Doświadczenia w pracy na podobnym...
Dodane: dzisiaj

Technolog przygotowania produkcji - estakady rurociągowe

MULTiSERWIS Sp. z o.o.
opolskie/ Krapkowice

Twój zakres obowiązków: przygotowanie dokumentacji technicznej na produkcję analiza modelu 3D (Navisworks) z dokumentacją wykonawczą koordynacja transportów ponadgabarytowych Nasze oczekiwania: wymagane wykształcenie...
Dodane: dzisiaj

Elektryk

Flame Employment Polska Sp. z o.o.
opolskie/ (praca w Irlandii)

Miejsce pracy: Irlandia Zadania: wymiana liczników w domach prywatnych na liczniki typu Smart Meter, komunikowanie się z klientem odnośnie wykonania zlecenia wymiany licznika, dbałość o bezpieczeństwo podczas pracy, wykonywanie czynności...
Dodane: dzisiaj