Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 120433

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca o charakterze administracyjno-biurowym,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi wejściowe rozsuwane automatycznie, winda oraz możliwość zapewnienia asysty osobom niepełnosprawnym przez pracowników izby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 77 454 00 67 do 70 lub 77 440 32 38, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze,

 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy

Zakres zadań

 • Realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w izbie i podległych urzędach zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ciągłości działania oraz obronności i obrony cywilnej, a w szczególności: koordynuje i realizuje zadania związane z zarzadzaniem kryzysowym, obsługuje zespół zarządzania kryzysowego w izbie i podległych urzędach, monitoruje zagrożenia w izbie i podległych urzędach, opracowuje, analizuje oraz opiniuje dokumenty dotyczące zarządzania kryzysowego, planuje zadania związane z wdrożeniem systemu zarządzania ciągłości działania , opracowuje, nadzoruje realizację oraz utrzymuje dokumentacje (plan ciągłości), opracowuje proces analizy przerwy w realizacji procesów biznesowych na funkcjonowanie izby i podległych urzędów, planuje operacyjnie i programuje obronnie, przygotowuje system kierowania jednostką, realizuje zadania związane z podwyższeniem gotowości obronnej państwa, planuje i organizuje szkolenia obronne, reklamuje od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, realizuje zadania wynikające z obowiązków państwa gospodarza (HNS), prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej
 • Planuje i nadzoruje nad realizacją zadań w izbie i podległych urzędach w zakresie obszaru ochrony fizycznej osób i mienia, realizuje zadania w zakresie ochrony p/poż., a w szczególności: bierze udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na ochronę fizyczną osób i mienia, obsługuje skrzynkę funkcyjną email zapewniającą pośrednictwo w komunikacji pomiędzy US, a IAS w Opolu, współpracuje z komórką Zarządzania Nieruchomościami oraz Logistyki, bierze udział w planowaniu zabezpieczeń fizycznych dla nowo oddawanych lokalizacji, organizuje szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia, bierze udział w przygotowywaniu umowy na realizację obsługi p/poż oraz współpracuje z inspektorem p/poż, współpracuje z wyznaczona firmą w zakresie przeglądu Systemów Alarmu Pożarowego, bierze udział w przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia dla Systemów Alarmu Pożarowego, przegląda oraz bierze udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt gaśniczy, bierze udział w planowaniu rozmieszczenia oraz doboru sprzętu gaśniczego dla nowo oddawanych lokalizacji
 • Realizuje, koordynuje i nadzoruje nad realizacją w izbie i podległych urzędach zadań w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wykonywania zadań w zakresie planowania i realizacji ciągłości działania w IAS w Opolu i podległych urzędach skarbowych, a w szczególności: planuje, monitoruje i weryfikuje stosowanie zabezpieczeń danych w systemach informatycznych, realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, bierze udział w projektowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń informacji w aktualnie funkcjonujących oraz projektowanych, lokalnych systemach informatycznych w izbie i podległych urzędach, z wyłączeniem systemów niejawnych, obsługuje incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczących systemów informatycznych oraz lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, wnioskuje do właściwej komórki w Ministerstwie o przeprowadzenie audytów w zakresie stosowania Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Teleinformatycznym, koordynuje zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, z wyłączeniem systemów niejawnych, koordynuje realizację szkoleń i instruktaży w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników, planuje zadania związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania ciągłością działania, opracowywaniem oraz utrzymywaniem dokumentacji (planu ciągłości), planuje proces analizy przerw w realizacji procesów biznesowych mających wpływ na funkcjonowanie IAS i podległych US
 • Prowadzi i organizuje szkolenia dla izby i podległych urzędów w zakresie: ochrony informacji prawnie chronionych, zachowania ciągłości działania, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia, spraw obronnych, ochrony przeciwpożarowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań (obronność, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, zarządzanie ciągłością działania) oraz organizacji i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Wiedza nt. projektowania zabezpieczeń ochrony teleinformatycznej, fizycznej i mienia
 • Wiedza z zakresu wykonywanych zadań oraz organizacji i funkcjonowania administracji skarbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolności analityczne
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność
 • Dobra organizacja własnej pracy
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość języka obcego (udokumentowane certyfikatem)
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Inżynier Serwisu

ForManWay
opolskie/

Zadania: Prowadzenie napraw oraz prac konserwacyjnych przy sprężarkach powietrza na powierzonym regionie (województwo śląskie i opolskie) Bieżący kontakt z klientami zapewniając im profesjonalną obsługę Stała współpraca z koordynatorem...
Dodane: dzisiaj

Specjalista / Specjalistka ds. budowania relacji z klientem zamożnym

mBank S.A.
opolskie/ Opole

mBank to nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie. Specjalizujemy się w obsłudze wszystkich grup klientów. Świadczymy usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej. Szukamy doświadczonego specjalisty, aby...
Dodane: dzisiaj

Corporate Account Manager / Corporate Account Manager IP

Orange Polska
opolskie/

odpowiedzialność za wzrost wartości przypisanej bazy klientów biznesowych (portfel) lub klientów z obszaru Instytucji Publicznych poprzez postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w trybie ustawy PzP doradztwo i sprzedaż rozwiązań...
Dodane: dzisiaj

Aparatowy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
opolskie/ Głubczyce

zapewnienie ciągłości procesów technologicznych poprzez prawidłową obsługę instalacji, maszyn i urządzeń obsługa linii mleczarskich praca 3 zmianowa wykształcenie średnie umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania...
Dodane: dzisiaj