Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 120678

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


1.       Praca w 3 obiektach WIOŚ.


2.       Wizytacje i kontrole stanu BHP na stanowiskach pracy poza główną siedzibą pracodawcy.


3.       Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie.


4.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


5.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


6.       Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe


Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem Ppoż. i BHP w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów Ppoż. i BHP.
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy.
 • Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację tych wniosków w celu sporządzania dokumentów dot. wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą w celu weryfikacji warunków pracy i zapoznania z nimi osób objętych ryzykiem.
 • Bierze udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących wojewódzkiego inspektoratu albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłasza wnioski dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowego działania w zakresie BHP i p.poż.
 • Nadzoruje i kontroluje właściwe zaopatrzenie pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i należyte ich wykorzystanie przez pracowników w celu zabezpieczenia pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.
 • Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż. oraz opracowuje szczegółowe instrukcje dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami BHP i Ppoż.
 • Informuje na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń oraz inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia i poczynania zmierzające do poprawy warunków bhp i ppoż. w komórkach organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • znajomość zagadnień z zakresu BHP i ppoż. oraz Kodeksu Pracy
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Inżynier Serwisu

ForManWay
opolskie/

Zadania: Prowadzenie napraw oraz prac konserwacyjnych przy sprężarkach powietrza na powierzonym regionie (województwo śląskie i opolskie) Bieżący kontakt z klientami zapewniając im profesjonalną obsługę Stała współpraca z koordynatorem...
Dodane: dzisiaj

Specjalista / Specjalistka ds. budowania relacji z klientem zamożnym

mBank S.A.
opolskie/ Opole

mBank to nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie. Specjalizujemy się w obsłudze wszystkich grup klientów. Świadczymy usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej. Szukamy doświadczonego specjalisty, aby...
Dodane: dzisiaj

Corporate Account Manager / Corporate Account Manager IP

Orange Polska
opolskie/

odpowiedzialność za wzrost wartości przypisanej bazy klientów biznesowych (portfel) lub klientów z obszaru Instytucji Publicznych poprzez postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w trybie ustawy PzP doradztwo i sprzedaż rozwiązań...
Dodane: dzisiaj

Aparatowy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
opolskie/ Głubczyce

zapewnienie ciągłości procesów technologicznych poprzez prawidłową obsługę instalacji, maszyn i urządzeń obsługa linii mleczarskich praca 3 zmianowa wykształcenie średnie umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania...
Dodane: dzisiaj