Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Referent prawno-administracyjny


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 120894

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, drukarka, ksero, skaner, niszczarka), możliwość oględzin w terenie (woj. opolskie). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Stres związany z terminowością wykonywanych zadań.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach należących do właściwości organu w I i II instancji;
 • Prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych;
 • Rozpatrywanie skarg powszechnych oraz zażaleń w trybie art. 37 Kpa;
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • Przygotowywanie projektów pism do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Kompletowanie i porządkowanie akt, zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów.
 • Nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego lub w orzecznictwie administracyjnym
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Inżynier Serwisu

ForManWay
opolskie/

Zadania: Prowadzenie napraw oraz prac konserwacyjnych przy sprężarkach powietrza na powierzonym regionie (województwo śląskie i opolskie) Bieżący kontakt z klientami zapewniając im profesjonalną obsługę Stała współpraca z koordynatorem...
Dodane: dzisiaj

Specjalista / Specjalistka ds. budowania relacji z klientem zamożnym

mBank S.A.
opolskie/ Opole

mBank to nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie. Specjalizujemy się w obsłudze wszystkich grup klientów. Świadczymy usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej. Szukamy doświadczonego specjalisty, aby...
Dodane: dzisiaj

Corporate Account Manager / Corporate Account Manager IP

Orange Polska
opolskie/

odpowiedzialność za wzrost wartości przypisanej bazy klientów biznesowych (portfel) lub klientów z obszaru Instytucji Publicznych poprzez postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w trybie ustawy PzP doradztwo i sprzedaż rozwiązań...
Dodane: dzisiaj

Aparatowy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
opolskie/ Głubczyce

zapewnienie ciągłości procesów technologicznych poprzez prawidłową obsługę instalacji, maszyn i urządzeń obsługa linii mleczarskich praca 3 zmianowa wykształcenie średnie umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania...
Dodane: dzisiaj