Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 121030

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,

 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

 • bariery architektoniczne- brak windy,

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • prowadzi zagadnienia związane ze szkodami komunikacyjnymi i współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi określając koszty naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzając opinie i opisy do szkód,
 • opracowuje projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
 • przygotowuje i opracowuje opinie w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym , zjazdów, reklam i współpracuje z inwestorami urządzeń oraz Wydziałami Oddziału i urzędów państwowych oraz samorządowych,
 • prowadzi sprawy i korespondencję związaną ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dotyczącymi administrowanej sieci dróg,
 • uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwach w spawach dotyczących zarządzanej przez rejon sieci drogowej,
 • przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, zagadnień z inżynierii ruchu, kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Inżynier Serwisu

  ForManWay
  opolskie/

  Zadania: Prowadzenie napraw oraz prac konserwacyjnych przy sprężarkach powietrza na powierzonym regionie (województwo śląskie i opolskie) Bieżący kontakt z klientami zapewniając im profesjonalną obsługę Stała współpraca z koordynatorem...
  Dodane: dzisiaj

  Specjalista / Specjalistka ds. budowania relacji z klientem zamożnym

  mBank S.A.
  opolskie/ Opole

  mBank to nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie. Specjalizujemy się w obsłudze wszystkich grup klientów. Świadczymy usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej. Szukamy doświadczonego specjalisty, aby...
  Dodane: dzisiaj

  Corporate Account Manager / Corporate Account Manager IP

  Orange Polska
  opolskie/

  odpowiedzialność za wzrost wartości przypisanej bazy klientów biznesowych (portfel) lub klientów z obszaru Instytucji Publicznych poprzez postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w trybie ustawy PzP doradztwo i sprzedaż rozwiązań...
  Dodane: dzisiaj

  Aparatowy

  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
  opolskie/ Głubczyce

  zapewnienie ciągłości procesów technologicznych poprzez prawidłową obsługę instalacji, maszyn i urządzeń obsługa linii mleczarskich praca 3 zmianowa wykształcenie średnie umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania...
  Dodane: dzisiaj