Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 121158

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu,

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy,

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca na II piętrze budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Gospodarowanie nieruchomościami w zakresie prowadzonych spraw związanych z : przejmowaniem i zbywaniem obiektów na potrzeby Urzędu; udostępnianiem i oddawaniem w najem lub dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom; najmowaniem lokali na potrzeby własne Urzędu
 • Administrowanie budynkami i lokalami Urzędu, a w szczególności: prowadzenie szczegółowej ewidencji nieruchomości, lokali i pomieszczeń Urzędu oraz lokali i pomieszczeń przekazanych w użytkowanie jednostkom zewnętrznym w obiektach OUW; sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości Urzędu lub nieruchomości użytkowanych przez Urząd, prowadzenie ich ewidencji oraz kontrola ich realizacji, w tym rejestrowanie umów w Centralnym Rejestrze umów; analiza kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości Urzędu
 • Współpraca z Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie postępowań centralnych i wspólnych, w tym realizacja umów wykonawczych
 • Współudział w zakresie rozliczeń finansowych z tytułu kosztów eksploatacyjnych przypadających na Urząd i na poszczególnych użytkowników obiektów podlegających pod Urząd i ich analiza oraz wnioskowanie do Oddziału księgowości o naliczanie obciążeń wynikających z zawartych umów, uczestniczenie w planowaniu wydatków Urzędu w zakresie ponoszonych opłat wynikających z zawartych umów
 • Prowadzenie spraw związanych z obliczaniem wysokości oraz regulowaniem należności z tytułu podatków od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Urząd oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Sprawozdawczość statystyczna do GUS w zakresie realizowanych obowiązków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne, administracyjne lub techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy o gospodarce nieruchomościami; ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność biegłej obsługi pakietu Office.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Inżynier Budowy (branża trakcyjna)

  TRAKCJA S.A.
  opolskie/ Opole

  NA TYM STANOWISKU, BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: Praca na inwestycji związanej z przebudową trakcyjną. Realizacja prac na kontraktach kolejowych i tramwajowych w różnych lokalizacjach w Polsce. Prowadzenie dystrybucji dokumentacji. Administracja...
  Dodane: dzisiaj

  Przedstawiciel Handlowy w branży beauty

  Dermie Pharm Sp z o.o. Sp.k.
  opolskie/

  Twój zakres obowiązków Organizowanie pokazów, prezentacja zabiegów oraz sprzedaż urządzeń kosmetycznych w tym oczyszczania wodorowego, INNARI HTP, FRIZMI oraz LASER’IQ) w klinikach dermatologicznych i hotelach ze strefami SPA. Sprzedaż...
  Dodane: dzisiaj

  Kierownik / Inżynier robót elektrycznych i teletechnicznych

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  opolskie/

  Miejsce pracy: Reguły k. Warszawy / budowy na terenie Polski / Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyski Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami elektryczno - teletechnicznymi, w tym z robotami związanymi z pracami wykonywanymi...
  Dodane: dzisiaj

  Kierownik / Inżynier robót sanitarnych

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  opolskie/

  Miejsce pracy: Reguły k. Warszawy / budowy na terenie Polski / Zakład Produkcyjny w Ostrowcu Świętokrzyski Twój zakres obowiązków: nadzór nad robotami sanitarno – wentylacyjnymi, w tym z robotami związanymi z pracami wykonywanymi...
  Dodane: dzisiaj