Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Stanowisko ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości


Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
Stanowisko ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle
Numer: StPr/20/1596
OBOWIĄZKI:
1.Planowanie zamówień publicznych i wstępne ogłaszanie informacji o planowanych zamówieniach publicznych.2. Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.3. Przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,w tym obsługę kancelaryjną komisji przetargowych.4. Przedkładanie wniosków komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia osobom uprawnionym do dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważniania postępowania.5. Obsługę kancelaryjną procesu udziału Związku w postępowaniu odwoławczymi skargowym w przedmiocie zamówień publicznych.6. Sporządzanie i przekazywanie właściwym organom zatwierdzonych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.7. Pracownik odpowiada za nadzór nad prawidłowym wykonaniem zawartych przez pracodawcę umów w zakresie gospodarowania odpadami.8. Pracownik odpowiada za terminową sprawozdawczość dotyczącą działalności pracodawcy składaną do organu nadzoru gospodarowania odpadami w terminach określonych przez ustawodawcę oraz za sprawozdawczość do innych jednostek w tym m.in. GUS.9. Pracownik odpowiada za monitorowanie osiągnięcia przez Związek ustalonych rozporządzeniem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

wyższe magisterskie umożliwiające wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku, min. 2-letni staż pracy, w tym co najmniej 1- roczne doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego, w tym sporządzanie SIWZ, ogłoszeń i innych dokumentów wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, Wymagania zawodowe: bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie:- ustawy Prawo zamówień publicznych, finansów publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, kodeksu postępowania administracyjnego, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Czysty Region w Kędzierzynie-Koźlu oraz uchwał związanych z gospodarką odpadami, wiedza ogólna o Związku Międzygminnym Czysty Region, umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel)Praca pon.-pt. 7-15 tej

Miejsce pracy:

Kędzierzyn-Koźle


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

3 200 - 3 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Full-Stack .NET Developer

ASTEK Polska
opolskie/

100% zdalnie Zakres zadań: prace programistyczne związane z rozwojem aplikacji webowej z obszaru medycyny/farmacji rozwój warstwy front-endowej (60-70% czasu pracy) oraz back-endowej (30-40%) aplikacji Wymagania: min. 3-letnie doświadczenie...
Dodane: dzisiaj

Specjalista ds. obsługi klienta - j.niemiecki

SITEL Polska
opolskie/

(rekrutacja zdalna) Miejsce pracy: Praca zdalna W naszym zespole będziesz telefonicznie lub mailowo wspierać użytkowników niemieckojęzycznej witryny aukcyjnej. Warto do nas dołączyć: Profesjonalne szkolenie przygotowujące do pracy...
Dodane: dzisiaj

Konserwator Urządzeń Dźwigowych

Schindler Polska Spółka z o.o.
opolskie/ Opole

Konserwacja urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych Ocena stanu technicznego dźwigów i schodów ruchomych Świadczenie usług pogotowia dźwigowego Wykonywanie napraw i regulacji w konserwowanych urządzeniach Współpraca z...
Dodane: dzisiaj

Pracownik w Dziale Produktów Spożywczych

Carrefour Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Zawada

dostrzegasz i reagujesz na potrzeby klientów, jesteś zaangażowany i działasz odpowiedzialnie, lubisz kontakt z klientami i potrafisz im doradzić, potrafisz pracować w zespole. codziennie dbasz o wygląd działu i dostępność produktów na...
Dodane: dzisiaj