Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista ds. płac


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Specjalista ds. płac
Miejsce pracy: Opole
Numer: StPr/21/1532
OBOWIĄZKI:
•Kompletowanie dokumentacji do wypłat wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.•Sporządzanie list płac i list zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników szkoły na podstawie dokumentów źródłowych.•Powadzenie kart wynagrodzeń pracowników.•Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków wypłacanych z ZUS.•Bieżące rozliczanie składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych i pozostałych obciążeń.•Sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych dot. wynagrodzeń.•Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.•Obsługa Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w części dotyczącej płac.•Sporządzanie i elektroniczne przekazywanie deklaracji i informacji do PFRON.•Wykonywanie sprawozdań i raportów z wykonania budżetu w zakresie wynagrodzeń.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Uprawnienia: Obsługa oprogramowania PŁATNIK
Uprawnienia: Obsługa oprogramowania MS EXCEL
Uprawnienia: Obsługa kadrowo-płacowa


Wymagania inne:

[Inne] : •Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, płac i zasiłków, ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o podatku od towarów i usług.•Dobra organizacja pracy, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.Termin i miejsce składania dokumentów:Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie , lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza, ul. Koszyka 21, 45-720 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem Nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. płac w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia 10.06.2021r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, www.bip.um.opole.pl oraz Szkolnym Biuletynie Informacji Publicznej http://psp14opole.bip.gov.pl/.

Miejsce pracy:

Opole


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 050 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Inżynier / Kierownik budowy - instalacje elektryczne i teletechniczne

LOBO HR
opolskie/

Zakres obowiązków: nadzór nad kontraktem kontrola jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP I PPOŻ ofertowanie i zamawianie materiałów rozliczanie podwykonawców prowadzenie dokumentacji robót kontakt z...
Dodane: dzisiaj

CLOUD Developer

Avenga
opolskie/

Working closely with Product Design, Business Analysis, Systems Analysis, Quality Assurance and Customer Support to help assess, enhance, maintain and support software solutions to business problems. Using strong logic, computer language skills,...
Dodane: dzisiaj

Full-Stack Developer

Avenga
opolskie/

Full-Stack Developer you will be contributing within a product team for the technical solution design, implementation & continuous improvement of the Vaccines R&D Tech systems in alignment with Agile and DevSecOps principles, working closely with a...
Dodane: dzisiaj

MLOps Engineer

Avenga
opolskie/

MLOps Engineer - to support and enhance the delivery of a Machine Learning Platform. 100% remote Technology stack ML Seldon technologies MLFlow Python Public cloud Azure – preferred (nice to have) Google Cloud Platform Containers Kubernetes Istio...
Dodane: dzisiaj