Opolski rynek pracy

W błędzie są ci, którym wydaje się, że województwo opolskie jako najmniejsze województwo Rzeczypospolitej Polskiej nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Jak pokazują liczne analizy i badania, Opolszczyzna mimo niewielkich rozmiarów i stosunkowo małej liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (ok. 93 tysiące) pod względem poziomu rozwoju gospodarczego może śmiało konkurować z pozostałymi województwami w kraju.

O dość dobrej sytuacji gospodarczej tego regionu świadczy choćby wysokość stopy bezrobocia w województwie opolskim. Badania GUS ze stycznia 2013 r. dowodzą, że ze stopą bezrobocia wynoszącą 15,2% województwo opolskie znajduje się prawie na środkowej pozycji pośród 16 województw Polski. Co więcej, wartość 15,2% jest zaledwie o 1% większa niż średnia stopa bezrobocia w całym kraju.

W strukturze wewnętrznej tego regionu, procentowy udział osób bezrobotnych nie jest jednakowy i waha się w zależności od powiatu. Pod względem poziomu bezrobocia w najlepszej sytuacji znajdują się tereny będące miejscem realizacji wielu inwestycji i rozwoju przemysłu. Zaliczyć do nich można miasto Opole (7,6%), powiat oleski (11,3%), powiat krapkowicki (11,6%) oraz powiat strzelecki (12,2%). Największym bezrobociem dotknięte są zaś: powiat nyski (23,1%), brzeski (21,6%) i głubczycki (20,6%).

Wśród osób bezrobotnych województwa opolskiego najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawcy sklepowi, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń, pracownicy usług osobistych, pracownicy przetwórstwa spożywczego, robotnicy budowlani oraz średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. Z kolei, najwięcej ofert pracy w opolskim skierowanych jest do robotników gospodarczych, kierowców samochodów ciężarowych, sprzątaczek biurowych, techników prac biurowych, spawaczy i elektryków.

Wielu mieszkańców mniejszych miejscowości województwa opolskiego, głównie ludzi młodych, decyduje się na migrację zawodową do większych miast województwa lub do największych miast Polski. Pod tym względem najczęściej wybieranymi miastami emigracji są: Wrocław, Katowice, Poznań, Warszawa i Kraków. Duże miasta stanowią dla ludzi młodych możliwość szybkiego rozwoju zawodowego oraz osiągnięcia takiego poziomu finansowego, którego uzyskanie w rodzinnej miejscowości jest praktycznie niemożliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *