Opolszczyzna

Województwo opolskie jest najmniejszym z 16 województw utworzonych w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Zajmuje ono powierzchnię 9411 km2 i zamieszkałe jest przez niewiele ponad milion osób. Województwo to położone jest w południowej części Polski, od zachodu graniczy z województwem dolnośląskim, od południa z Republiką Czeską, od wschodu z województwem śląskim i od północy z województwami: wielkopolskim i łódzkim.  Siedzibą władz województwa jest Opole. Często w literaturze, województwo opolskie często stosowane jest zamiennie z nazwami: Opolszczyzna i Śląsk Opolski.

Administracyjnie województwo opolskie dzieli się na 11 powiatów ziemskich oraz jedno miasto na prawach powiatu – Opole. Powiaty dzielą się z kolei na 71 gmin, z których większość stanowią gminy wiejskie. W województwie opolskim jest 35 miast, wśród których największym terytorialnie jest Kędzierzyn-Koźle, a najludniejszym Opole. Do najważniejszych pod względem gospodarczym miast województwa opolskiego należą: Opole (zamieszkałe przez 126 tysięcy osób), Kędzierzyn-Koźle liczący 65 tysięcy mieszkańców, a także Nysa (ok. 47 tys. mieszkańców), Brzeg (ok. 37,6 tys. mieszkańców), Kluczbork (ok. 25 tys. mieszkańców) i Prudnik (ok. 23 tys. mieszkańców).

Mimo niewielkich rozmiarów i dużego nacechowania rolniczego, województwo opolskie może pochwalić się dość korzystną sytuacją na swoim rynku pracy. Stopa bezrobocia w województwie wynosi 15,2% czyli zaledwie o 1% więcej niż średnia w Polsce. W strukturze osób bezrobotnych przeważają kobiety, a także osoby niewykwalifikowane i długotrwale niezatrudnione. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na Opolszczyźnie wynosi około 3350 zł.

Jednym z najważniejszych elementów opolskiej gospodarki jest mała i średnia przedsiębiorczość, rozwijająca się głównie na terenie większych miast województwa. Ponadto, istotne znaczenie dla gospodarki regionu mają zasoby naturalne, w szczególności złoża margli i wapieni, których wydobycie i obróbka stanowi podstawę rozwoju wielu przedsiębiorstw branży cementowo-wapienniczej. Województwo opolskie to miejsce realizacji wielu inwestycji krajowych i zagranicznych. Wskaźnik liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców wynosi w tym regionie 4,0, co daje województwu wysoką 6 lokatę w kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *