Stanowisko pracy:
 

Rynek pracy w opolskim

praca w województwie opolskim

Poziom i jakość życia mieszkańców województwa opolskiego oceniany jest jako dość wysoki. Wiąże się to z pewnością z wielokulturowością, w której przeważa mniejszość niemiecka. Dzięki temu tworzone są różnorakie sieci powiązań międzynarodowych, które również bezpośrednio przyczyniają się do znacznego podniesienia standardów życia. Nie jest tu również bez znaczenia pewien etos pracy w regionie.

Według danych urzędu statystycznego, stopa bezrobocia w województwie opolskim to w chwili obecnej 7,4%.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi blisko 4082 zł. W chwili obecnej najwięcej zatrudnieni ma miejsce w sektorze transportu oraz gospodarce magazynowej. Są to dwa obszary w regionie ze stałym zapotrzebowaniem na pracowników. Osoby poszukujące zatrudnienia w tym regionie, z pewnością znajdą je również w sektorze handlu oraz napraw samochodowych. Najwięcej osób w wieku produkcyjnym , zatrudnionych jest w kopalniach.

Jak widać jest to kolejny region, w którym dobrze płatną pracę mogą odnaleźć osoby bez wyższego wykształcenia, co daje nadzieję na dobrą pracę osobom z wykształceniem średnim i zawodowym.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.