Stanowisko pracy:
 

Warunki pracy w województwie opolskim

warunki pracy w województwie opolskim

Rynek pracy w województwie opolskim według danych zgromadzonych przez PUP za 2016 rok, zanotował kilkuprocentowy wzrost w zakresie podmiotów gospodarczych, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Praca w województwie opolskim wydaje się być coraz bardziej dostępna dla szerszej grupy ludzi, jednakże ilość potencjalnych pracowników, zwłaszcza mężczyzn, notuje spadek.

Województwo opolskie składa się głównie z rolniczych gmin, jednakże bliskość wojewódzkiego miasta nie skazuje w żaden sposób na niezbyt opłacalne zajmowanie się rolnictwem. Około 15000 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, mówi sama za siebie – młodzi ludzie (i nie tylko) są w stanie podjąć ryzyko przekwalifikowania i podjęcia pracy w innym charakterze niż dotychczas. Jest to dość korzystne zjawisko, biorąc pod uwagę zwłaszcza starzenie się społeczeństwa i związaną z nim konieczność kilkukrotnego przekwalifikowania się w latach aktywności zawodowej.

Gdzie szukać pracy w województwie opolskim? Najwięcej podmiotów gospodarczych stanowią firmy zajmujące się handlem oraz naprawą pojazdów. Kolejne miejsce w rankingach zajmuje szeroko pojęta branża budowlana, następnie działalność profesjonalna oraz przemysł. Rynek pracy cechuje więc zapotrzebowanie głównie na pracowników, zajmujących się typowo męskimi zawodami.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.