Stanowisko pracy:
 

Warunki pracy w województwie opolskim

warunki pracy w województwie opolskim

Rynek pracy w województwie opolskim według danych zgromadzonych przez PUP za 2016 rok, zanotował kilkuprocentowy wzrost w zakresie podmiotów gospodarczych, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Praca w województwie opolskim wydaje się być coraz bardziej dostępna dla szerszej grupy ludzi, jednakże ilość potencjalnych pracowników, zwłaszcza mężczyzn, notuje spadek.

Województwo opolskie składa się głównie z rolniczych gmin, jednakże bliskość wojewódzkiego miasta nie skazuje w żaden sposób na niezbyt opłacalne zajmowanie się rolnictwem. Około 15000 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, mówi sama za siebie – młodzi ludzie (i nie tylko) są w stanie podjąć ryzyko przekwalifikowania i podjęcia pracy w innym charakterze niż dotychczas. Jest to dość korzystne zjawisko, biorąc pod uwagę zwłaszcza starzenie się społeczeństwa i związaną z nim konieczność kilkukrotnego przekwalifikowania się w latach aktywności zawodowej.

Gdzie szukać pracy w województwie opolskim? Najwięcej podmiotów gospodarczych stanowią firmy zajmujące się handlem oraz naprawą pojazdów. Kolejne miejsce w rankingach zajmuje szeroko pojęta branża budowlana, następnie działalność profesjonalna oraz przemysł. Rynek pracy cechuje więc zapotrzebowanie głównie na pracowników, zajmujących się typowo męskimi zawodami.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.