Stanowisko pracy:
 

Kobiety na rynku pracy w województwie opolskim

kobiety praca

Rządowy program „Rodzina 500+” zmienił nieco sytuację kobiet na rynku pracy. Część z pań zdecydowała się pozostać w domu, zamiast spróbować przekwalifikować się, podjąć lub kontynuować zatrudnienie. Podejmując tego typu wybory, kierowały się względami czysto ekonomicznymi. Województwo opolskie nie jest odosobnionym przypadkiem, gdzie panie świadomie rezygnują z etatów na rzecz zajmowania się domem.

Nieopłacalna praca

W części przypadków, praca faktycznie zbyt obciąża ekonomicznie rodzinę – wynajem opiekunki czy opłacenie żłobka jest bardzo kosztowne i pochłania lwią część dochodów. Poza tym doliczając koszty pobytu w pracy oraz dojazdu do niej, faktycznie może się okazać, że zdecydowanie lepiej jest pozostać w domu. Jednak biorąc pod uwagę przyszłość oraz rozwój osobisty, warto podjąć zatrudnienie, choćby w coraz bardziej popularnym  modelu home office.

Każdy program rządowy ma swoje plusy i minusy. Jego efektywność zależy od tego, jak z danych możliwości skorzystają obywatele. Województwo opolskie potrzebuje kobiet aktywnych zawodowo, które połączą pracę z opieką nad dziećmi, traktujących pieniądze z rządowego programu jako dodatek.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.