Stanowisko pracy:
 

Popularne kierunki studiów a rynek pracy województwa opolskiego

studia

Województwo opolskie może poszczycić się dużą liczbą studentów. Tylko  w samym Opolu, studenci uczelni publicznych stanowią największy odsetek mieszkańców, w porównaniu do rdzennych mieszkańców miasta. Ich ilość waha się w okolicach 21%. W 120 – tysięcznym Opolu działają aż 3 uczelnie wyższe. Ilość studentów jest dość duża, a rynek pracy wydaje się być przesycony. Jednak część studentów odnajduje zatrudnienie i to niemal od razu w zawodzie. Wystarczy obrać odpowiedni kierunek.

Od wychowania fizycznego do mechatroniki

Politechnika opolska ma aż sześć wydziałów. Jeśli ktoś poszukuje uczelni, gdzie dostanie się nie sprawia większych problemów oraz może wybierać spośród zróżnicowanej oferty edukacyjnej, znajdzie tam kierunki począwszy od wychowania fizycznego, do mechatroniki. To dość duże spektrum, jednak stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie miejscowego rynku pracy. Trudno o wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadając wąską specjalizację, dobrze znają się na swoim fachu. To obecnie rzadkość, jednak możliwość stwarzana przez szkołę wyższą, daje wielu studentom do myślenia.

Dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby uczelnie wyższe w całym kraju wypracowały system, w którym porozumiewając się przed nadchodzącym rokiem akademickim z urzędem pracy, dostosowują ilość miejsc na roku oraz zakres tematyczny przedmiotów w taki sposób, aby jak najpełniej odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy. Zniwelowałoby to ilość bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.