Stanowisko pracy:
 
praca w województwie opolskim

Brzeg to trzydziestosiedmiotysięczne miasto powiatowe, siedziba powiatu brzeskiego, położone w północno-zachodniej części województwa opolskiego, nad rzeką Odrą. Od centrum stolicy województwa – Opola – Brzeg oddalony jest 43 km. Miasto zajmuje powierzchnię 14,6 km2.

Powiat brzeski na tle innych regionów województwa opolskiego wyróżnia się dużym poziomem bezrobocia. Z procentowym udziałem osób bezrobotnych wynoszącym 21,6% (styczeń 2013r.) powiat plasuje się na drugim miejscu wśród powiatów o najwyższej stopie bezrobocia. Pod tym względem powiat brzeski ustępuje jedynie powiatowi nyskiemu, gdzie na 100 osób aktywnych ekonomicznie, aż 23 stanowią osoby bezrobotne.

Jak można się spodziewać, niekorzystna sytuacja w strukturze zatrudnienia nie ułatwia osobom bezrobotnym znalezienia pracy. Powiat nie może pochwalić się dużą liczbą dostępnych ofert pracy, a te istniejące często dotyczą określonych grup zawodowych i niewykwalifikowanej kadry pracowniczej.  Najwięcej ofert pracy Praca Brzeg związanych jest z przedsiębiorstwami działającymi na terenie miasta. Są to fabryki maszyn rolniczych, silników elektrycznych, zakłady tłuszczowe i cukiernicze. Łącznie, na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 5 tysięcy podmiotów gospodarczych, głównie sektora prywatnego.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.