Stanowisko pracy:
 
praca w województwie opolskim

Powiat głubczycki jest trzecim powiatem województwa opolskiego pod względem najwyższego procentowego udziału osób bezrobotnych wśród wszystkich aktywnych ekonomicznie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w regionie wynosiła aż 20,6%, czyli o 5,4% więcej niż w całym województwie i 6,2% więcej niż w kraju. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, a w strukturze wiekowej osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne najliczniejsze grupy stanowią osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Powiat głubczycki jest najbardziej na południe wysuniętym regionem województwa opolskiego. Jego siedzibą jest miasto Głubczyce, zajmujące powierzchnię 12,5 km2 oraz zamieszkałe przez 13 tysięcy osób.

Duży poziom bezrobocia w powiecie sprawia, że dostępne dla lokalnej społeczności oferty pracy są nieliczne i skierowane zazwyczaj do konkretnych grup zawodowych Praca Głubczyce. Jako, że gospodarka Głubczyc związana jest z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym, przeważająca liczba ofert dotyczy właśnie tych branż. Najwięcej miejsc pracy dla mieszkańców Głubczyc i okolicznych miejscowości gwarantują takie przedsiębiorstwa jak: Zakłady Piwowarskie Głubczyce SA, Spółdzielnia Mleczarska, Toska, Top Farms oraz firmy związane z przemysłem grzewczym: Galmet  Elektromet.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.