Stanowisko pracy:
 
praca w województwie opolskim

Krapkowice to miasto powiatowe, siedziba powiatu krapkowickiego, położone w środkowej części województwa opolskiego, 25 km na południe od centrum Opola. Miasto leży po obu stronach rzeki Odry, historycznie na Górnym Śląsku. W 2009 roku miasto liczyło 17,8 tysięcy osób i zajmowało powierzchnię 21 km².

Jak podaje GUS, w styczniu 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach zarejestrowanych było 2936 bezrobotnych, w tym 1652 kobiet. Ogólna liczba bezrobotnych stanowi 11,6% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób. Tak niska stopa bezrobocia w powiecie krapkowickim stawia ten region na trzecim miejscu wśród powiatów o najniższym odsetku osób bezrobotnych w województwie opolskim.  Analizy przeprowadzone przez lokalny urząd pracy pokazują, że najwięcej publikowanych ofert pracy Praca Krapkowice przeznaczonych jest dla pracowników fizycznych: sprzątaczek, murarzy, pracowników budowlanych i magazynierów. Duże zapotrzebowanie występuje też na przedstawicieli handlowych i sprzedawców.

Na duży potencjał gospodarczy Krapkowic ma wpływ korzystna lokalizacja miasta przy autostradzie A4, co sprawia, że miasto stanowi ważny węzeł komunikacyjny i bazę transportową.  Na terenie Krapkowic funkcjonuje ponad 1700 podmiotów gospodarczych, będących głównymi pracodawcami w regionie. W mieście rozwija się handel hurtowy i detaliczny, branża usługowa, a także drobny przemysł budowlany, rolno-spożywczy i maszynowy.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.