Stanowisko pracy:
 
praca w województwie opolskim

Znalezienie pracy w powiecie namysłowskim, ze względu na dość duży poziom bezrobocia występujący w regionie, może dla niektórych grup zawodowych okazać się dość trudne. Aktualne oferty pracy, zamieszczane w lokalnej prasie, udostępnianie w urzędzie pracy oraz publikowane na Praca Namysłów, skierowane są w przeważającej części do osób związanych z branżą budowlaną, utrzymaniem czystości, gastronomią, handlem detalicznym  i usługami.

Siedzibą powiatu namysłowskiego jest Namysłów –niewielkie miasto położone w północnej części województwa opolskiego, 50 km od Opola. Historycznie, miasto położone jest w granicach Dolnego Śląska. Według danych z 30 czerwca 2008 miasto zamieszkane było przez 16 tysięcy osób i zajmowało powierzchnię 22 km2.

Namysłów stanowi zaplecze handlowo-usługowe dla wiejskich terenów powiatu namysłowskiego. W mieście zarejestrowanych jest ponad 2 tysiące podmiotów gospodarczych, spośród których przeważającą większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 osób. Gospodarka Namysłowa opiera się o produkcję rolniczą i przemysł spożywczy, reprezentowany przez zakład ziemniaczane oraz wytwórnie lodów Nestle, a także przemysł piwowarski (Browar Namysłów), przemysł elektrotechniczny, metalowy i obuwniczy.

Duży udział rolnictwa w gospodarce regionu sprawia, że w powiecie namysłowskim występuje znaczny odsetek osób bezrobotnych. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 19,5%, czyli o 4,3% więcej niż w województwie i 5,3% więcej niż w całej Polsce.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.