Stanowisko pracy:
 
praca w województwie opolskim

Nysa jest trzecim co do liczby ludności miastem województwa opolskiego. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto zamieszkane było przez 45,3 tys. mieszkańców i zajmowało powierzchnię 27,5 km2. Co ciekawe, Nysa jest najludniejszym miastem Polski położonym na obszarze gminy miejsko-wiejskiej. Geograficznie miasto położone jest w zachodniej części województwa opolskiego, na granicy Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej.

Nysa jest siedzibą powiatu nyskiego, cechującego się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych w całym województwie. W styczniu 2013r. stopa bezrobocia w tym regionie sięgała 23,1%, co przy średnim bezrobociu w województwie kształtującym się na poziomie 15,2% jest wartością bardzo dużą.

Niekorzystna sytuacja na nyskim rynku pracy dziwi zwłaszcza ze względu na fakt, że Nysa jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym całego województwa, bowiem w mieście rozwija się przemysł metalowy, maszynowy, cukierniczy, spożywczy i budowlany. W Nysie bardzo intensywnie rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, wspierana przez dobrze wykształconą kadrę pracowników. Ponadto, na terenie Nysy utworzona została Podstrefa Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, stanowiąca miejsce realizacji wielu inwestycji. Przy tak dobrym zapleczu gospodarczym i dużej ilości ofert pracy w Nysie (dostępnych np. na  Praca Nysa) dziwi więc fakt, że procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie jest aż tak duży.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.