Stanowisko pracy:
 
praca w województwie opolskim

Powiat prudnicki, z siedzibą w mieście Prudniku, jest czwartym powiatem województwa opolskiego z największą stopą bezrobocia w regionie. Według danych statystycznych, w styczniu 2013 r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych ekonomicznie wynosił w powiecie aż 20,4%. W strukturze osób bezrobotnych najliczniej reprezentowani są przedstawiciele takich zawodów, jak: szewcy, krawcy, sprzedawcy, kasjerzy i robotnicy budowlani. Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy dotyczy stanowisk: asystenta biurowego, kierowców, mechaników samochodowych, pracowników gospodarczych i sprzątaczek Praca Prudnik.

Prudnik jest miastem położonym w południowo-zachodniej części województwa, oddalonym zaledwie o 6 km od granicy z Republiką Czeską. Według danych z 2010 miasto posiadało 22,5 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 20,5 km2.

Prudnik, ze względu na swoje przygraniczne położenie, stanowi dobrą bazę transportową. Struktura zatrudnienia opiera się na 2 tysiącach podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w tym mieście, reprezentujących głównie handel i usługi. W mieście istnieje ponadto drobny przemysł rolno-spożywczy i mechaniczny. Dodatkowo, w Prudniku istnieje podstrefa WSSE „INVEST-PARK”, w której funkcjonują takie firmy jak TSP Sp. z o.o. i Furnika Krzysztof Popyk.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.