Stanowisko pracy:
 

Głuchołazy

praca w województwie opolskim

Dziesiątym pod względem liczby ludności ośrodkiem miejskim województwa opolskiego są Głuchołazy. Głuchołazy (dawniej Kozia Szyja) to miasto położone na Śląsku w powiecie nyskim, stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Głuchołazy. Położone jest na styku Gór Opawskich (Sudety), Przedgórza Paczkowskiego (Przedgórze Sudeckie) i Płaskowyżu Głubczyckiego, nad rzeką Białą Głuchołaską i nad potokiem Starynka (też Starynia lub Kletnica), prawym dopływem Białej Głuchołaskiej. Według danych z 2010 roku  miasto liczyło 14 697 mieszkańców.

Gminę Głuchołazy pod względem gospodarczym określić można jako gminę gospodarną, ale cechującą się dużym bezrobociem. Branże występujące na jej terenie są różnorodne, ze szczególnym naciskiem kładzionym na przemysł i turystykę. Stanowi jednak niewykorzystaną bazę przemysłową oraz cechuje się brakiem perspektyw dla ludzi młodych, co nie zachęca do prób podejmowania pracy na jej terenie, praca Głuchołazy.

Potencjał miasta i gminy Głuchołazy nie zostaje odpowiednio wykorzystywany. Na jej terenie niegdyś istniała duża liczba zakładów pracy z bogatą tradcyją i bazą produkcyjną, co warunkuje dobre możliwości do rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. W mieście rozwija się głównie handel detaliczny, natomiast na wiejskich terenach gminy dominuje rolnictwo. Poziom bezrobocia w gminie znacznie przekracza średnią krajową.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.