Stanowisko pracy:
 
praca w województwie opolskim

Miasto i gmina Ozimek położona jest w środkowo – wschodniej części województwa opolskiego,w bezpośredniej bliskości aglomeracji śląskiej. Gmina zajmuje 126 km2, co stanowi 1,3 % powierzchni województwa i 7,9 % powierzchni powiatu opolskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 3,2 kilometrów kwadratowych, a liczba jego ludności nie przekracza 10 tysięcy osób.

W strukturze funkcjonalno—przestrzennej gminy dominującą pozycję zajmują lasy, stanowiące ponad 57 % całkowitej powierzchni gminy, przy czym są to lasy o wysokiej wartości gospodarczej, z których pozyskuje się surowiec tartaczny, kopalniany, papierówkę, korę i opał. Użytki rolne zajmują 31,7 % obszaru gminy, pozostałą część – tereny zabudowane.

Większość firm istniejących na terenie miasta została założona po roku 1990. Do firm z najdłuższą tradycją zaliczają się Huta Małapanew S.A. oraz Huta Szkła „ Jedlice ” S.A. Rodzaje działalności prowadzone przez tamtejsze firmy są zróżnicowane: poczynając od odlewnictwa staliwa i żeliwa, produkcji: opakowań szklanych, modeli odlewniczych, armatury, konstrukcji stalowych i maszyn, energii cieplnej i jej dostawy, usług komunalnych, motoryzacyjnych, budowlanych, a kończąc na handlu i usługach drobnych, praca Ozimek.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.