Stanowisko pracy:
 

Województwo opolskie

Województwo opolskie jest najmniejszym województwem Polski, zarówno pod względem obszarowym, jak i pod względem liczby ludności. Według danych statystycznych GUS opolskie zajmuje powierzchnię 9411 km2, a liczba jego mieszkańców wynosi 1,013 miliona osób. Województwo opolskie położone jest w południowej części kraju, a większość obszarów województwa stanowi zachodnią część Górnego Śląska, natomiast cały region jest często określany mianem Śląska Opolskiego.


Pod względem poziomu bezrobocia, województwo opolskie zaliczyć można do regionów charakteryzujących się przeciętną wysokością stopy bezrobocia. W styczniu 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych wśród aktywnych ekonomicznie mieszkańców Opolszczyzny wynosił 15,2% co stawia województwo opolskie na 9 miejscu pośród wszystkich województw Polski.

Gospodarka województwa opolskiego opiera się zarówno na dobrze rozwiniętej branży usługowej i handlowej, jak i sektorze przemysłu, gdzie dominującymi branżami są przemysł rolno-spożywczy, budowlany, elektromaszynowy i chemiczny. Na terenie województwa zarejestrowanych jest prawie 93 tys. podmiotów gospodarczych, z których większość to mikroprzedsiębiorstwa (95,4%) zatrudniające do 9 osób.

Osoby poszukujące pracy w województwie opolskim powinny udać się do miast o najbardziej chłonnym rynku pracy. Należą do nich: Opole, Olesno i Krapkowice.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.