Stanowisko pracy:
 
praca w województwie opolskim

Zawadzkie to niewielkie miasteczko położone na Górnym Śląsku w województwie opolskim, a dokładniej w powiecie strzeleckim. Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Zawadzkie. Według danych statystycznych z 30 czerwca 2008 miasto liczyło 8078 mieszkańców, jego powierzchnia wynosiła natomiast 16,52 km² (20% całkowitej powierzchni gminy). Gęstość zaludnienia w gminie wynosi ok. 157 osoby/km2  i jest wyższa od średniej regionalnej wynoszącej ok. 115 osób/km2.

Dominującym sektorem gospodarki w Gminie Zawadzkie jest przemysł, koncentrujący się głównie w mieście. Na terenie gminy znajdują się również liczne zakłady usługowe, w tym: rzemieślnicze, handlowe i gastronomiczne. Rola tych mikroprzedsiębiorstw prowadzonych głównie przez osoby fizyczne działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kreowaniu nowych miejsc pracy jest coraz większa. Według danych Urzędu Statystycznego w Opolu w roku 2013 zatrudnienie w sektorze usług wynosiło około 1000 osób, praca Zawadzkie.

Największymi pracodawcami na terenie gminy są:

  • Walcownia Rur ANDRZEJ Sp. z o.o.
  • Koltram Sp z o.o.
  • „Kuźnia Zawadzkie” Sp. z o.o.
  • Izostal S.A.
  • PPH Energo-Silesia Sp. z o.o.
  • Zakład Gospodarczy „ORLAND” Sp. z o.o.
  • Z.G.K. „ZAW- KOM” Sp. z o.o.
  • „UNIMOT Express” Sp. z o.o.
  • PSS „Społem”
  • Agencja Turystyczna „Zawadzkie”.

W 2013 roku na terenie gminy funkcjonowały 662 podmioty gospodarki narodowej. Zarejestrowanych bezrobotnych było 380 osób, co przekładało się na niewielką stopę bezrobocia w wysokości 4,8%.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.