Stanowisko pracy:
 

Aktywizacja mam w województwie opolskim

aktywizacja matek

Problemem mam chcących powrócić na rynek pracy, często jest brak możliwości podjęcia zatrudnienia w godzinach, w których realnie mogą one pracować. Wynika to z braku pomocy ze strony rodziny, braku wykształcenia oraz ciągłego negatywnego nastawienia pracodawców do zatrudniania młodych mam przez ich częste chodzenia na zwolnienia lekarskie. Jednak jak pokazują dane urzędów pracy, mamy coraz chętniej biorą sprawy w swoje ręce i decydują się np. na samozatrudnienie.

Programy Urzędów Pracy

Lokalne urzędy pracy w województwie opolskim często ogłaszają nabory do różnego rodzaju programów mających na celu aktywizację młodych mam. Ułatwiają im one również powrót do pracy. O wiele łatwiej również rozkręcić własny biznes, kiedy ma się ku temu odpowiednie wsparcie prawne, jak i finansowe, a to z kolei umożliwiają liczne opcje dotacji, które młode mamy mogą uzyskać na początek swojej działalności. Bardzo ważne i cenne są również akcje informacyjne, które umożliwiają kontakt z fachowcami, takimi jak prawnicy, księgowi, czy doradcy zawodowi.

W każdym województwie powinno się kłaść nacisk na pomoc kobietom w powrocie na rynek pracy, by był on maksymalnie przyspieszony i jednocześnie nie uniemożliwiał opieki nad dzieckiem, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza dla kobiet samotnie wychowujących dzieci. Istotny jest tu również aspekt samorealizacji oraz ciągłości zatrudnienia.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.